Kullanıcı Aydınlatma Metni ve Veri İşleme İzni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY AYDINLATMA METNİ


ORKAY MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak (Mersis No:0647035268300015 – Adres: TAŞKÖPRÜ BELDESİ, TAŞKÖPRÜ MERKEZ MAHALLESİ SANAYİ ALTINCI SK. TAŞKÖPRÜ SANAYİ SİTESİ Sit. NO: 17 TAŞKÖPRÜ BELDESİ ÇİFTLİKKÖY/YALOVA) veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini,  kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra  “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, hizmetin ifası gereği yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, siteye ya da uygulamaya üye olduğunuz sırada belirttiğiniz veya Şirketimiz tarafından sağlanan formlarla belirttiğiniz kişisel verileriniz üyeliğinizi fiilen sonlandırmadığınız veya re’sen veri imha süreçlerine tabi tutulmadığınız sürece geçerlidir.
 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER NELER?
 

Kullanıcılar ile müşteri adayları arasında bünyemizdeki kalifiye çalışanların ekstra primle çalışmalarını amaçlayan sitemizde, bu amacı gerçekleştirebilmek adına bazı kişisel verileriniz işlenecektir.

Söz konusu amaç için  işlenmesi muhtemel veriler şunlardır;
 

 • Kimlik verileri; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
 • İletişim verileri; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız
 • Özel nitelikli kişisel veriler;  Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgiler ve gerek olması hainde ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz.
 • Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi
 • İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
 • Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf ve gerek olursa ek veriler.
 • Web sitesi/Uygulama kullanım verileri; Üye olduğunuz tarih, yaptığınız başvurular / başvurulan pozisyon seviyesi, siteye giriş olma sıklığınız/zamanlarınız, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı olduğunuza dair bilgiler, CV’nizin güncellenme tarihi, çalışmayı tercih ettiğiniz pozisyonlar, şehirler, son giriş tarihiniz.
 • Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, askerlik durumu,
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN VE NASIL TOPLANIYOR?
 

 • Orkay olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki Hizmet  Sözleşmesi gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel ve/veya elektronik ortamda iletmeniz, platformlarımıza bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız suretiyle topluyoruz.
 • Orkay’ın uygulamayı ve siteyi geliştirmeye ve daha faydalı hale getirmeye yönelik amaçları gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİR?
 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işliyoruz
 

 • Ek prim ile gideceğiniz ekstra işlerin sayısını arttırmak
 • Ekstra işlere dair sürecinizde size destek olabilecek bildirimlerin iletilmesini sağlamak
 • Size ekstra prim sağlayacak iş bulmak, aday müşterilerimizi de doğru hizmete ulaştırmak amacıyla paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak eşleştirme yapmak
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
 • Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak
 • Sitemize ve uygulamamıza girişinizi kolaylaştırmak
 • Sitemizde ve uygulamamızda yaşanan teknik sorunlarda müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını anlayabilmek,
 • Sitede ya da uygulamada, yukarıdaki koşullarla paylaştığınız veriler aday müşteri tarafından herhangi bir şekilde veri işlemeye tabii tutulduğunda aday müşteri de veri sorumlusu haline gelmektedir. Şirket aracılığıyla söz konusu kişinin erişimine açılmış verileriniz ile ilgili talebiniz olması halinde, talebinizi ilgili tarafa ileteceğiz. Bunun yanında, aday müşterinin site ya da uygulama üzerinden size dair elde ettiği veriler için talebin gerçekleştirilmesi veri sorumlusu sıfatıyla aday müşterinin sorumluluğundadır.
 • Benzer şekilde aday müşteriye aktardığımız  normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi Şirket’imize iletebilirsiniz. Biz talebinizi değerlendirirken, söz konusu aday müşteri ile hizmet ya da eser sözleşmemizin devam ediyor olması halinde aday müşteriye de bu talebi ileteceğiz. Orkay’ın bu hususlarda sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Site ve uygulamanın geliştirilmesi için kişisel verileriniz aşağıdaki şekilde işlenmektedir;

 • Site kullanımını yorumlamak
 • Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak
 • Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek
 • Uygulamalarımızı geliştirmek
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek
 • Aday müşterilerimiz için hizmet satışını artırmak, sizler için prim getirili ek işler sağlamak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak

Orkay’a başvurmanız halinde Orkay ile aranızda kurulacak hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işliyoruz

 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
 • Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
 

Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve  tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel verilerin (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) tarafımızca işlenebilmesi için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rıza(ları)nın alınması adına. özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişisine, tarafımızda bir bilgilendirme maili iletebiliriz. Bu maile referans kişisinin verdiği onaya istinaden belirttiğiniz referans kişisinin bilgilerini özgeçmişine eklenmesini ihtimal dahilindedir.
 

HAKLARINIZ NELERDİR?
 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 

 • Orkay’ın hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
 • Ayrıca, Orkay’dan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Orkay’dan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizi aktardığımız 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebinizi  hakkında  hangi yöntemin uygun olduğunu somut olayın koşullarına göre değerlendireceğiz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücreti talep edilebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak, bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Orkay’a teslim etmeniz gerekmektedir. Orkay tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan

ORKAY MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0524016374100063

Orkay Mühendislik Hiz. ve Dan. Tic. Ltd. Şti
Orkay Mühendislik Hiz. ve Dan. Tic. Ltd. Şti
Whatsapp ile bilgi alın
Merhaba, terapilerimiz ile ilgili sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyacağız.
Bu sitede çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezleri size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için kullanmaktayız. İnternet sitemizi ziyaretinize devam etmeniz halinde bu sitede kullanılan çerezleri kabul etmiş sayılacaksınız. Daha fazla bilgi